Aktualności :

Rekrutacja na


studia podyplomowe


na rok akademicki 2022/2023


rozpoczęta!Wykonaj krok po kroku:


1. Zarejestruj konto


2. Zaloguj się do systemu


3. Dokończ proces rekrutacji   
Od kandydatów na studia wymagane są następujące dokumenty:


  • Kserokopia ukończenia studiów II stopnia, po uwierzytelnieniu kserokopii na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu
  • 2 (jednakowe) aktualne fotografie, w formacie 35 x 45 mm, zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawania dowodów osobistych.
  • Umowa cywilno - prawna
  • Deklaracja Wariantu Płatności zawierająca zobowiązanie do terminowych wpłat na indywidualne konto studenta uzyskane w procesie rekrutacji
  • Kwestionariusz Zgłoszeniowy
  • Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych
  • Oświadczenie o posiadaniu przygotowania pedagogicznego (dotyczy studiów podyplomowych przygotowujących do nauczania kolejnego przedmiotu)

 

 

 

 

 

.

 


Do góry