Oprogramowanie dla uczelni i szkół

Nowe systemy: eOpłaty eBursa

O firmie
Oferta
Realizacje
Kontakt
Praca

e-Rekrutacja

REKRUTACJA

Rekrutacja online

System elektronicznej Rekrutacji jest aplikacją kompleksowo obsługującą elektroniczny (on-line) nabór kandydatów,  ubiegających się o przyjęcie na studia lub do szkoły.

 

Podstawowe zadania systemu eRrekrutacja dla kandydatów:

 • rejestracja danych personalnych potrzebnych do automatycznego wygenerowania niezbędnych dokumentów (podanie, umowa itp.)
 • wybór kierunku przez kandydata w ramach dowolnego kryterium (lokalizacja, system, poziom itp.)
 • kwalifikacja. W przypadku kierunków limitowanych ilością miejsc, rejestracja punktów (ocen) niezbędnych do kwalifikacji kandydata oraz wyliczenie ilości punktów, wg obowiązującego na uczelni (szkole) algorytmu
 • wydruk podania oraz niezbędnych dokumentów do przyjęcia i kwalifikacji, na podstawie zarejestrowanych danych. Możliwość przesyłania skanu podpisanego dokumentu.
 • płatności. W przypadku naborów płatnych możliwość podglądu dokonanych płatności oraz zaczytanie zeskanowanego dowodu wpłaty
 • informacja na koncie w systemie, skrzynce pocztowej i/lub telefonie (w postaci sms-u) o kwalifikacji/przyjęciu kandydata, oraz innej dowolnej informacji

 

Podstawowe zadania systemu eRekrutacja dla komisji rekrutacyjnych

 • komunikacja z kandydatami. Możliwość wysyłania komunikatów na konto, e-maili i SMS-ów do wybranej grupy kandydatów (wysyłka masowa), lub pojedynczego kandydata
 • weryfikacja poprawności wprowadzonych danych (między innymi z systemem KREM)
 • automatyczna kontrola kandydatów przez system wg zdefiniowanych kryteriów (np. kandydaci bez dokonanej wpłaty, niedostarczone dokumenty itp.)
 • generowanie raportów wg dowolnych kryteriów
 • wydruki zaświadczeń, oświadczeń, decyzji, protokołów i innych dokumentów wg dowolnie zdefiniowanych kryteriów
 • automatyczne procesy przyjęcia (kwalifikacji)
 • publikacja wyników przyjęcia (kwalifikacji) na kontach studenta
 • statystyki zarejestrowanych kandydatów
 • analiza danych rekrutacyjnych
 • eksport danych do zewnętrznych systemów

 

W przypadku pytań dotyczących systemu eRekrutacja prosimy o kontakt.

W przypadku zainteresowania eRekrutacją możemy zaprezentować system na terenie Uczelni.